COMING SOON!
10-11 March 2018

YOUR DIGITAL PASSION!
PLAY SPORT WITH YOUR SMART APPS!
SPORTS HACKATHONS BULGARIA
"I know what I can do, so I never doubt myself."
Usain Bolt
Спортни технологии, Приложения § Данни
Спортно образование
Спортни игри

 • Разработете идея/прототип на софтуерно решение за измерване на спортни движения (скорост, височина, разстояние и др.) и визуализирането им по творчески начин. Можете да използвате разнообразие от OSS  инструменти и технологии като PureData (PD),  Processing и др. Това може да бъде идея за iOS приложение/технология за идентифициране и анализиране на движенията на футболисти/бейзболни играчи, когато те хвърлят/ритат топката.
 • Предложете решение за използването на отворени данни за спорт. Може да използвате множества от данни от порталите за отворени данни ( UK , др.).
 • Бъдете креативни и разработете собствена идея/проект!
.

 • Предложете идея/проект за уеб базирана платформа (като djet  или smartbuilder) и разработете MOOC обучителни курсове за спорт на български език.
 • Разработете иновативно решение за спортно образование. Това може да бъде концепция за ускоряване на създаване на знание за спорта, споделяне и трансфер чрез използване на технологии за разпознаване на емоции, като например affectiva . Може да разработите библиотека от древните съоръжения за спорт.
 • Бъдете креативни и разработете собствена идея/проект!

 • Използвайте концепцията за "gamification" и разработете приложение/технология за най-популярните спортове/любопитни факти / и т.н. Тя може да включва един или повече обекти.
 • Разработете мобилна iOS игра за фитнес само обучение, която да се използва за ускоряване на постиженията на спортистите
 • Бъдете креативни и разработете собствена идея/проект!

Може да използвате всякакви езици за програмиране, среди ( Openstack , др.)  и подходи. Ако не можете да програмирате, може да разработите вашата идея за мобилно приложение като използвате технология за създаване на приложения без програмиране, като appsbar , Appy Pie, др.

Спорт, Музика § Здраве
Спорт § Медии
Smart Спорт, Облекла § Джаджи

 • Предложете идея за приложение/технология за здравословно хранене (Например, като Happy Fork ), или мобилно приложение за всеки, който иска да пресмята витамини и калории в ежедневната си храна.
 • ​Разработете инструмент/устройство, което да се използват за учене на музика чрез спорт.
 • Бъдете креативни и разработете собствена идея/проект!

 • Използвайте VR, AR, и Спорт 4.0 концепцията и технология, за да представите спортно събитие по креативен начин.
 • Проектирайте прототип на говорещ робот, който да дава препоръки/или да коментира играчи роботи да спазват правилата, в случай на грешки. Всички видове спортове са приложими - човешки и изкуствени. Можете да използвате всякакви подходи и инструменти  ( Arduino , др.).
 • Бъдете креативни и разработете собствена идея/проект!

 • Предложете хардуерен проект за спортни аксесоари, като например лента за ръка/глава, чрез който да се измерва скоростта на бегача в реално време.
 • Проектирайте прототип на музикални обувки със сензори за движение, като използвате концепцията за музика, основана на жестове.
 • Бъдете креативни и разработете собствена идея/проект!

​​ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТ

Проектите могат да бъдат са на концептуално ниво, прототип или завършено решение! Няма органичение за участие!


Според Световната спортна енциклопедия (2003 г.) има 8000 спортни игри.

ВАШАТА
ПОЗИТИВНА ​ЕНЕРГИЯ

ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

 •  Екипите могат да бъдат до 4 човека
 • Екипът може да представи повече от един проект и да работи по повече от една категория
 • Всеки отбор получава до 5 минути, за да представи проекта
 • Английският език е за предпочитане, но не е задължителен, можете да представите проекта си и на български език
 • Използвайте нов код

 • Правата за интелектуална собственост на проектите, създадени по време на събитието, принадлежат на екипите, които ги създават / проектират
 • Проектите няма да бъдат приети, ако включват неприличен или дискриминационен език
 • Донесете своя прототип, ако сте създали такъв

За въпроси: info@sports-hackathons.org 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Технология § Дизайн
Как / Каква технология е интегрирана в идеята за проекта?

Спорт & Постижения
Как може да се използва решението за по-високите спортни постижения?

Творчество § Ползваемост
Колко оригинално е решението?

Бизнес Потенциал
Можете ли да бъдете "важен играч" на пазара на спортни технологии?

Спорт § Синергия
Как идеята / решението си взаимодействат с цифровите 
SMART технологии ?

КАТЕГОРИИ НАГРАДИ

Спортни Технологии

Екип
"Предизвикай"

Спортни Иноватори

ВИЗИЯ - СПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ

ВЪПРОСИ

Кой може да участва?
 • Всеки, който обича спорта, технологиите и иновациите.
Трябва ли да знам език за програмиране?
 • Не.
Дали проектите трябва да са финализирано пазарно решение?
 • Не. Можете да представите проект на концептуално ниво, като прототип или финализирано решение.
Колко проекти мога да представя? Трябва ли да сътруднича?
 • От теб зависи.
Какъв е работният език?
 • Можете да използвате английски или български.
Къде ще се проведе хакетът?
 • Националната Спортна Академия, виж картата по-долу. 1700 Студентски Комплекс, София.
Кога мога да се регистрирам?
 • Регистрацията се отваря на 10 февруари 2018.
Кой може да участва?
 • Всеки може да участва, няма такса, няма възрастово ограничение.
Колко участника може да има отборът/екипът?
 • Екипът може да има до 4 участника.
Как ще бъдат представени проектите?
 • Проектите ще бъдат представени пред съдиите, които ще оценят идеята / проекта въз основа на критериите? Можете да представите презентация в PowerPoint или да демонстрирате проекта.